tisdag 28 juli 2009

Graham granskar: Investor

(Lite sen att publicera denna, men här kommer den. Analysen är gjord 22/7)

Läs gärna mina kommentarer till denna analys som jag skrev efter jag publicerade detta inlägg.

Jag har varit lite sugen på att bredda min portfölj med ytterligare ett investmentbolag på sistone. Sedan tidigare har jag 100 industrivärden i portfölj.
Av de övriga investmentbolagen på börsen är det egentligen bara Investor som lockar.
Här kommer således en Graham granskar för Investor.
Det blir lite krystat med denna analys på ett investmentbolag. Mer rätt hade nog varit att analysera de största innehaven var och ett för sig, men det gör jag inte den här gången.

Fundamental Analys
1. Adequate size
Investors totala börsvärde är 96 472 miljoner vilket är större än 16Mdr.

Godkänd

2. Strong financial condition
Omsättningstillgångar: 30 364 000 000
Kortfristiga skulder: 2 926 000 000
Långfristiga skulder: 22 113 000 000

2.1: Omsättningstillgångar är minst 2 * Kortfistiga skulder.
Godkänd
2.2: Långfristiga skulder mindre än (Omsättningstillgångar - kortfristiga skulder)
Godkänd

3. Earnings stability - Bolaget har redovisat vinst varje år de senaste 10 åren.

Underkänd - Investor gick med förlust 2008.

4. Dividend Record - Bolaget har gjort aktieutdelning utan avbrott de senaste 20 åren.

1984 0,32 kr
1985 0,42 kr
1986 0,46 kr
1987 0,56 kr
1988 0,65 kr
1989 0,79 kr
1990 0,99 kr
1991 1,31 kr
1992 1,31 kr
1993 1,31 kr
1994 2,00 kr
1995 7,25 kr
1996 2,50 kr
1997 5,00 kr
1998 2,75 kr
1999 3,40 kr
2000 5,50 kr
2001 5,50 kr
2002 3,40 kr
2003 2,25 kr
2004 2,25 kr
2005 3,50 kr
2006 4,50 kr
2007 4,75 kr
2008 4,00 kr

Godkänd

5. Earnings Growth - Åtminstone 1/3 ökning av vinst/aktie de senaste 10 åren, beräknas med 3-års medel i början och slutet av perioden.

Investor gör inte någon "vinst per aktie" eftersom bolaget inte har egen produktion i någon större utsträckning. Det gör att det är omöjligt att beräkna vinst per aktie.
Det som kan liknas vid operativt kassaflöde är Investors mottagna utdelningar från kärninvesteringar - så det är det jag har tittat på här.
I rättvisans namn borde jag här ta med i beräkning förvaltningskostnader, räntekostnader och så vidare för att komma närmare Grahams syfte med punkten, men det kommer jag inte göra - den här analysen är redan lite stapplande.

Mottagna utdelningar från kärninvesteringar:
2000: 2090
2001: 2351
2002: 1741

2006: 2852
2007: 3161
2008: 3803

Medel 2000-2002: 2060
Medel 2006-2008: 3272

Jag lämnar detta utan godkänd/underkänd - men det framgår tydligt att Investor mottar ca 60% mer utdelningar från sina kärninvesteringar nu än de gjorde i början av milleniet.

6. Moderate Price/Earnings Ration - Enligt Graham ska man inte betala mer än P/E 15.
Enligt Avanza P/E -9,25

Eftersom Investors avkastning är direkt kopplad till aktiemarknadens utveckling blir detta inte riktigt relevant, speciellt inte med finanskrisen så tätt runt hörnet. Jag kommer bortse från denna punkt i resultatet av denna analys.

Underkänd

7. Moderate Ratio of Price to Assets - Priset ska inte vara mer än 1½ ggr tillgångarna, men ett P/E-värde under 15 kan tillåta priset att vara högre. En tumregel är att PE * Price to Assets ska vara mindre än 22.5

Pris: 96 472 000 000
Tillgångar: 150 159 000 000 (30/6)

Här kan man alltså köpa 1kr för ca 64 öre. Återigen en billig affär.

Godkänd

Teknisk Analys
OMXSPI med 20dMA (blå linje)
Investor A med 20dMA

Slutsats

Investor blir alltså underkänd på 3 punkter i fundamentala analysen, men borträknat P/E-talet som är lite skevt för investmentbolag faller bolaget inom ramen för en rimlig investering. Tekniska analysen visar också på muntra miner både för index och för aktien.
För tillfället handlas Investor A på nivåer under Investor B vilket gör att jag kommer köpa A-aktien.

Off topic: 200dMA är på väg att slå om till positiv trend, detta är en köpsignal för många långsiktiga investerare! Kan skapa lite rally!

(Den 22/7 gick affären i lås om 70st Investor A à 120kr)

TTFN
Markus