måndag 29 mars 2010

Hur gick det sen för fjolårets försäljningar

PA Resources såldes i Juni och sedan dess har aktien gått ner något medan OMXSPI har gått kraftigt upp. Här är det uppenbart att det fanns bättre ställen att stoppa mina pengar.

SEB Såldes under september förra året och aktien har sedan dess rört sig i sidled. Även här hade en indexfond gett mig bättre avkastning.NCC Såldes i slutet av november och här har aktien gett viss överavkastning mot index gränsfall helt enkelt.
Beijer Alma är den stora missen hittills, aktien har tuffat på väldigt fint sedan mitten på December när aktien såldes.
På det stora hela är det alltså 2-1 till mig (om man räknar bort NCC som inte signifikant över-/underpresterat mot index).
Om jag har rätt i 2 fall av 3 kommer jag över tiden överträffa index. Dock är urvalet för litet för att kunna dra några långtgående slutsatser av.
Hittills i år ligger jag t.ex. en bra bit efter index.
Jag trivs dock väldigt bra med min strategi och jag känner att jag hela tiden utvecklas som spekusterare. Bara tiden kan visa om min strategi är effektiv och ger mig överavkastning. I fjol gjorde den det - hur det blir i år återstår att se.

TTFN
Markus

Köp: Fabege

Nu har jag följt upp på förra veckans köp av Hufvudstaden och därmed lagt till Fabege till listan på mina innehav. Som jag skrev tidigare tror jag att detta är en bra kombo att ha som exponering mot fastighetsmarknaden.

Köpet i detalj:
Antal: 100
Pris: 47,80kr
Stoploss: avstånd av 5,81kr
Exit-strategi: 59,42kr

Jag behöver bredda mig lite mot industri, så de sista slantarna jag ska investera för att komma upp i 60% aktier kommer antagligen att stoppas i ett industriföretag.

TTFN
Markus

fredag 26 mars 2010

Köp: Fortum

Idag köpte jag till 30 extra Fortum enligt vad jag skrev om tidigare.
Den senaste tiden har euron gått i sidled med bara mindre förändringar upp eller ner.
I och med gårdagens upplösning inom EU kring Greklands skuldberg gick euron starkt upp idag (+0,75%).
Detta kan vara ett trendbrott och jag passar på att köpa in några Fortum på X-dagen.
Fortum aktien skildes just från sin utdelning på €1 medan aktien idag har gått ner €1.22.

Köpet i detalj:
Antal: 30
Pris: €18.31
Stoploss: avstånd av €1.55
Exit-strategi: €21.42

Efter detta har jag ca 15.000kr till som ska investeras i aktier. Av dem ska ca 5000kr in i Fabege vid lämpligt tillfälle samt resterande 10.000 in i en ny aktie.

TTFN
Markus

torsdag 25 mars 2010

Sparande Mars

Återigen sparar jag precis på budget; 46.000kr.
Denna månad kom alltså bonusen för förra året vilket gör sparandet lite större.

Jag känner att det är dags att bredda min fondportfölj med lite riktiga tillväxtmarknadsfonder, hittills har jag bara Skagen Global samt min Europeiska indexfond.
Så, den här månaden slänger jag in lite Brasilien och lite Kina.

Pengarna kommer fördelas som:
23 000 kr amortering.
3 570 kr Danske Invest Greater China A Acc SEK
3 500 kr JPM Brazil Alpha Plus A (acc) - USD
1 080 kr Swedbank Robur Indexfond Europa
9 842 kr till potten för att köpa aktier för.
5 008 kr går in på bankkonto som kontanter.

Efter detta är ca 10% av mitt fondinnehav i tillväxtmarknadsfonder vilket innebär ca 2% av totala portföljen.

Den här månaden spräckte jag även 300.000 kronorsgränsen, mitt totala sparande är nu värt 325.619kr :)

TTFN
Markus

måndag 22 mars 2010

Men skattetvisten i Fabege då?

Anonym påpekar att min analys inte ens nämner den skattetvist som Fabege är indragen i. Här kommer mina åsikter om skattetvisten.

Totalt finns en risk för att Fabege ska behöva betala in ca 1.3 miljarder i skatter, pengar som inte finns reserverade eftersom Fabege inte tror att de kommer behöva betala.

Detta tror jag till viss del är inprisat i kursen i och med att aktien handlas till endast ca 80% av substansvärdet (på 61kr). Skulle dock Fabege förlora tvisten påverkar det bolaget med ca 7,90kr/aktie.
Detta skulle (förutsatt oförändrad aktiekurs) skicka upp priset till 92% av substansvärdet (som då blir 53,10kr), vilket fortfarande inte ett dåligt pris.
På grund av det starka kassaflödet borde detta inte få allt för stor påverkan på aktiekursen - varken uppåt eller neråt. Om ett negativt utslag får stor påverkan nedåt kan det vara ett bra köpläge och omvänt för ett positivt utslag.

Men Anonym har helt rätt, det borde ha nämnts - good catch!

TTFN
Markus

Köp: Hufvudstaden

Idag köpte jag 85 aktier i Hufvudstaden à 60kr, totalt 5100kr + 39kr i courtage.
Volatiliteten i aktien är för dagen 15,85% och därmed blir den risk jag tar:

60 * 15,85/2 = 4,76kr.

Exit-strategin startar vid 60 + 2 * 4,76 = 69,52kr.
Stop loss sätter jag först efter att utdelningen skiljts av på fredag.

TTFN
Markus

söndag 21 mars 2010

Hur ska jag hantera utdelningarna?

Hur jag än gör med utdelningarna kommer det bli fel.
Eftersom jag har glidande stop loss på samtliga mina innehav måste jag på något sätt hantera scenariot när aktierna handlas utan rätt till utdelning.
Aktiekursen kommer sjunka markant i flera av bolagen men inget har ju egentligen hänt finansiellt sett förutom att lite pengar har skiftats ut till aktieägarna.

Jag har kommit på två sätt att hantera detta, ingen av vägarna blir riktigt bra:

  1. Låt stop loss ligga kvar och riskera att aktien säljs.
    Säg att jag tolererar 10% nedgång i aktien och den redan innan utdelning handlas 6% under tidigare toppnotering. Då skulle en utdelning på 4% felaktigt göra att aktien såldes.
  2. Ta bort stop loss över utdelningen och lägg sedan till den.
    Samma scenario gäller där jag tolererar 10% nedgång i aktien och den redan innan utdelning handlas 6% under tidigare toppnotering. Om jag efter utdelningen återigen aktiverar stop loss har jag förlorat min första toppnotering och får eventuellt felaktig säljkurs i slutändan. (Jag ökar min risk något på detta sätt)
Idealt hade jag kunnat manuellt justera tidigare toppnotering och dra bort utdelningen från den dagen innan, men tyvärr är inte detta möjligt hos Avanza.
Ett exempel är Fortum som handlas utan rätt till utdelning på fredag. Högsta kursen under mitt innehav är €19.92, nuvarande kurs är €19.40. Ny högsta kurs efter utdelningen på €1 skulle vara 18.92 men kommer bli 18.40 om kursen är oförändrad till och med utdelningen.
Skulle börsen fortsätta upp så blir detta inte ett problem eftersom stop loss skulle flyttas upp med kursen, men fortsätter den neråt efter utdelningen så får jag en felaktigt låg säljkurs.

Det lutar åt att jag går på modell 2, men jag är inte helt bekväm med det då det ger mig felaktiga värden i stop loss.
Det är inte möjligt att alltid få allting helt korrekt så jag får vara nöjd med modell 2 här även om det innebär lite extra pyssel i att inaktivera stop loss och trixa.
Har du dock någon bra idé på hur jag kunde lösa det på annat sätt så är jag idel öra :)

TTFN
Markus

Svenska fastighetsbolag

Jag har gått igenom några av de fastighetsbolag som finns noterade på Stockholmsbörsens Large- och Mid-caplistor.
De som bolag som ingår i min undersökning är Castellum, Fabege, Hufvudstaden, Klövern, Kungsleden och Wihlborgs.
Jag har även kikat lite på Lundbergs eftersom 50% av investeringarna i bolaget är i fastigheter, men utelämnar Lundbergs i detta inlägg.

Uthyrningsgrad
Under 2009 har uthyrningsgraden generellt gått ner något i hela branchen, men jag tycker ändå att bolagen har lyckats bibehålla en ganska hög uthyrningsgrad. Spannet är från 89% (Klövern) till 93,8% (Hufvudstaden)

Företag Uthyrningsgrad
Hufvudstaden 93,80%
Kungsleden 93,20%
Wihlborgs 91,00%
Fabege 90,00%
Castellum 89,80%
Klövern 89,00%

Givetvis är en hög uthyrningsgrad viktig, speciellt om man har hög belåning i företaget. Dessa siffror kommer nog inte vara lika höga i nästa årsbokslut med tanke på konjunkturen.

Kapitalisering
Bolagens kapitalisering ser väldigt olika ut, belåningsgraden sträcker sig mellan 16% och 66%. Det som är slående är att det bara är Hufvudstaden som opererar med väldigt lite lån (16%). De övriga sträcker sig mellan 52% till 66%.
Snitträntan hos bolagen sträcker sig mellan 2,48% och 5% där Kungsleden sticker ut som sämst i klassen. Detta ska givetvis ställas i relation till hur länge man bundit krediterna och här har Kungsleden kortaste bindningstiden vilket borde lett till lägsta räntorna.
Räntetäckningsgraden i bolagen är allt mellan 1,6ggr (Kungsleden) upp till 7ggr (Hufvudstaden).
Såhär ser det ut i tabellform:

Företag Belåning Snittränta Snittlåntid Soliditet Ränttäckning
Castellum 52,00% 3,80% 5,5 år 33,00% 3,09
Fabege 65,00% 2,48% 5,6 år 32,00% 2,6
Hufvudstaden 16,00% 3,70% 3,25 år 55,00% 7
Klövern 64,00% 2,70% 3,25 år 33,00% 3
Kungsleden 66,00% 5,00% 2,6 år 29,30% 1,6
Wihlborgs 61,30% 3,01% 5,1 år 29,60% 2,7

Hufvudstaden sticker ut väldigt med sin låga belåningsgrad - frågan är om den inte är i lägsta graden och att företaget binder upp kapital som kunde användas på bättre sätt?
Kungsleden å andra sidan sticker ut som syndabocken i gänget med högst belåningsgrad, högst räntor, kortast bindningstid och lägst räntetäckningsgrad.

Resultat, utdelningar och pris
När det gäller direktavkastningen har samtliga bolag utan Klövern lämnat utdelning de år de varit noterade på börsen. Klöverns ombildning från IT-bolag till Fastighetsbolag (?!) 2002 lämnade inte utrymme för någon utdelning det året.
Högst direktavkastning har Kungsleden med 6,85%, mer än 2% före 2:an. Sämst i gänget är Hufvudstaden med 3,53% direktavkastning.
Tittar man på pris/förvaltningsresultat (vilket är mer relevant än P/E då nedskrivningar påverkar resultatet men inte kassaflödet) ser man att Hufvudstaden betingar ett högre pris än de andra aktierna, där Klövern är absolut billigast.
Ett par av fastighetsbolagen handlas med rabatt mot substansvärdet vilket kan anses anmärkningsvärt. Antingen är företagen undervärderade eller så förutser aktiemarknaden ytterligare sjunkande fastighetspriser mot vad företagen har bokfört.

Företag Direktavk.
Utdeln.hist Pris/Subst Pris/Förvaltres
Castellum 4,62% >=10 år 103,77% 10,99 kr
Fabege 4,11% >=10 år 79,84% 9,55 kr
Hufvudstaden 3,53% >=10 år 95,97% 13,32 kr
Klövern 4,77% 7 år 102,34% 8,53 kr
Kungsleden 6,85% >=10 år 105,29% -*
Wihlborgs 4,44% >=5 år 128,92% 10,19 kr
* För Kungsleden framgår inget förvaltningsresultat i årsredovisningen

Fastigheternas lägen
Enligt mitt tidigare inlägg är det viktigt att fastigheterna i bolagen ligger på klass-A lägen.
Såhär ser företagens fastighetsinnehav ut:

Castellum: Storgöteborg, (inkl Borås, Kungsbacka, Halmstad), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm, Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala) och Östra Götaland (Jönköping, Linköping, Värnamo, Växjö).
Förädling och nyförvärv görs i områden med stor tillväxttakt.
Fabege: Stockholms innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad.
Fabege ska förvärva fastigheter med bättre tillväxtmöjligheter än befintliga förvaltningsfastigheter.
Hufvustaden: "Hufvudstaden har valt sin plats på kartan. Vi finns i centrum av Sveriges två största städer. Vårt fokus är city, händelsernas centrum, där handel och kommunikationer, kultur och gatuliv skapar en stimulerande atmosfär för möten och affärer."
Klövern: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås, Örebro.
Hittar ingen information om tillväxtstrategi
Kungsleden: "Var våra fastigheter ligger eller vad de används till spelar mindre roll. Det viktiga är långsiktiga samarbeten med goda relationer som på sikt leder till ökad effektivitet för såväl hyresgäst som hyresvärd."
Wihlborgs: "Wihlborgs fastighetsbestånd består helt av kommersiella fastigheter i Öresundsregionen, närmare bestämt på utvalda delmarknader i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn."

Slutgiltigt resultat
Efter att ha gått igenom dessa företag står jag lite och velar. Klart är att Kungsleden och Klövern är ute ur ekvationen. Båda har diversifierad fastighetsportfölj och väldigt hög skuldsättning. Wihlborgs följer samma väg med sin dåliga soliditet. Dessutom är inte Öresundsregionen lika het som den var för ett par år sedan.
Kvar är Fabege, Castellum och Hufvudstaden.
Hufvudstaden var favorit när jag började analysera bolagen. Det är ett kvalitetsbolag med låg skuldsättning som inte gör mycket väsen av sig. Faktum är att Hufvudstaden nästan inte alls syns i media (se sidan 90 i Fastighetsnytt), det borde tala för lägre aktiekurs. Men efter den här genomgången har jag känslan av att Hufvudstaden gott kunde låna upp lite pengar och sänka soliditeten samt att priset är något högt.
Jag tror att Fabege går lite balansgång med sin höga skuldsättningsgrad och sin relativt låga uthyrningsgrad. Däremot har Fabege lyckats binda lånen till låga räntor över en lång tid.
Castellum har en lagom skuldsättning och ok räntetäckningsgrad, men deras fastigheter är utspridda och knappast enbart i klass-A lägen.

Så, slutligen tror jag att lika doser av Hufvudstaden och Fabege ger en sund exponering mot fastighetsmarknaden där ett av bolagen är lite dyrt men väldigt stabilt kapitaliserat och det andra är relativt billigt men har en något ansträngd balansräkning - dock inte alarmerande. Både Fabege och Hufvudstaden handlas under substansvärdet, detta trots att Hufvudstaden tog nedskrivningar på 1,2 Mdr kr förra året.

Så får det bli 50/50 Fabege och Hufvudstaden.
Den här gången utgår Graham-analyserna då den analys jag gjort här är betydligt grundligare än Graham-analyserna är.

Båda aktierna har setup för köp enligt 20dMA så det är bara att kliva på tåget när jag vill!
Kommentarer på analysen mottages varmt!

TTFN
Markus

Är läge att köpa fastighetsbolag?

Det är inte någon lätt fråga att besvara; fastighetsbolag får en vinstinjektion av de låga räntor som vi haft nu vilket leder till att de höjda räntor vi kan förutse sänker vinsterna för bolagen. I andra sidan av vågskålen tyder högre räntor på att konjunkturen är på väg upp och Riksbanken vill stävja inflationen. Med starkare konjunktur ökar även efterfrågan på lokaler och fastigheter vilket leder till att fastighetsbolagen höjer sin uthyrningsgrad och det finns utrymme för att höja hyrorna.
Kan dessa faktorer ta ut varandra?
Enligt Kungsledens VD Thomas Erséus styrs företagens resultat 2010 mer av uthyrningsgrad och hyresnivåer än av räntorna eftersom vi kan förvänta oss fortsatta relativt låga räntor från Riksbanken.

Många fastighetsbolag har hög belåning för att kunna generera hög avkastning på eget kapital, belåningsgrader över 60% är inte ovanligt. Många fastighetsbolag har lån utomlands och med ett svalare intresse för att låna ut pengar över gränserna kommer dessa kanske komma att behöva förnyas hos de svenska bankerna. Enligt en rapport från Grant Thorn (från september) kan det handla om så mycket som 200 miljarder i lån som behöver förnyas inom Sverige. Detta kan givetvis ställa till problem hos de högt belånade företagen då man inte har samma möjlighet att spela ut banker mot varandra i jakten på en bra ränta. De största fastighetsbolagen rapporterar att vid en styrränta på 4,54% får de problem, det är en sänkning från 5,85% året innan.
Detta stärker min ståndpunkt att man bör satsa på företag med låg belåning.

Angående hyror så sjönk hyrorna med 5-10% i Stockholm, Malmö och Göteborg under 2009. Förväntningarna ligger på att detta kommer fortsätta även under 2010 men i lägre grad - mindre än 5% nedgång. Hyresläget i Oslo har bottnat, men Helsingfors och Stockholm får antagligen se lite lägre hyror under 2010. Antagligen kommer även vakanserna att öka något även under 2010 eftersom det tar ett tag från det att konjunkturen vänder upp tills dess att företagen börjar nyanställa.

På köp- och säljmarknaden landade totala omsättningen i Sverige på 48 miljarder för 2009, en minskning på 60% från 2008. Däremot ökade omsättningen stadigt kvartal efter kvartal och detta förväntas fortsätta under 2010. Det finns flera faktorer som driver ökningen; en ökad riskaptit, enklare finansiering samt en ökad efterfrågan på "klass A"-lägen.
Trots detta kommer det ta tid innan Sverige är tillbaka på nivåerna från 2006 och 2007.
För mig innebär detta att det gäller att hitta ett fastighetsbolag med i huvudsak bra fastigheter i de mest eftertraktade områdena.

Värdet på fastigheterna kan komma att sjunka något i takt med att efterfrågan avtar, det är inte säkert att vi sett botten här ännu. Ur mitt perspektiv talar det för att om jag ska köpa fastighetsbolag så bör jag försöka hitta ett som redan tagit smällen att nedvärdera sitt fastighetsinnehav, eller som har en väldigt stark balansräkning (=i detta fall låg skuldsättning)
Nedvärderingar av fastigheterna påverkar inte det utdelningsgrundande resultatet i bolaget, men det försvagar balansräkningen. Om företaget redan innan nedskrivningar har hög skuldsättningsgrad ökar den proportionellt mot nedskrivningarna och det kan bli riktigt kritiskt.

För att sammanfatta ovanstående kan man säga att fastigheter generellt ligger efter andra företag i konjunkturcykeln. För att fastighetsbolagen ska få riktig fart på sin vinsttillväxt krävs att konjunkturen kommit igång och företagen vågar nyanställa och expandera. Här är det främst kontors- och industrilokaler som drabbas, för butikslokaler är hyrorna stabilare eftersom konsumtionen inte skiftar lika drastiskt som arbetslösheten.

Jag tror att det kan vara en bra idé att kliva på fastighetståget förutsatt att jag hittar ett bolag som uppfyller nedanstående kriterier:

  • Låg skuldsättning
  • Klass-A lägen på fastigheterna
  • Eventuellt redan tagit nedskrivningar på fastigheterna
  • Ett lågt pris på företaget i förhållande till tidigare värderingar.
Det var övergripande om marknaden för fastighetsföretag, jag återkommer med lite analyser på företagsnivå lite senare.

För dig som vill läsa mer om detta kan jag rekommendera tidningen Fastighetsnytt som har mycket matnyttig information!

TTFN
Markus

måndag 15 mars 2010

Bokbeställning

Jag har beställt 2 nya böcker från Adlibris:
Det är Per H Börjessons Så här blev Warren Buffet världens rikaste person samt Lagerholms Smallcaphandboken.
Tanken är att jag ska lära mig lite mer om herr Buffet och lite mer om företagsvärdering. Att det är just small cap den handlar om tycker jag är intressant då dessa bolag ofta är dåligt genomlysta och det därmed lämnar mer för mig som investerare att göra.
Vi får väl se om jag kan ta till med det jag läser och omsätta i min placeringsstrategi.

Jag återkommer när jag läst böckerna!

TTFN
Markus

söndag 14 mars 2010

Sälj: Getinge

Idag sålde jag mina aktier i Getinge till en kurs av 164,30kr styck.

Jag köpte in Getinge den 23:e september förra året för 127,50kr stycket och mitt innehav har sedan den 22:e februari legat i exit-strategi.

Detta gör att jag har realiserat en vinst på 2024kr (drygt 28%) och pengarna kommer flyttas över till kapitalförsäkringen.

OMXSPI är i positiv trend så jag har möjlighet att omplacera pengarna omgående.
Som jag skrev tidigare vill jag utöka i Fortum, men jag är även på jakt efter en ny aktie att ta in i min portfölj.

TTFN
Markus

måndag 8 mars 2010

Köp: AstraZeneca

Nu har 20dMA för både AstraZeneca och OMXSPI vänt siktet uppåt och därmed gör jag slag i saken och köper på mig några aktier enligt analysen jag gjorde i slutet av Januari.

Köpet gick till avslut på 320.40kr mot stängningskursen vid analystillfället som var 343kr. Totalt köpte jag 22 aktier.
Volatiliteten för dagen är 21,07% vilket gör att stop loss kommer att följa aktien på ett avstånd av:
320.40 * (0.2107 / 2) = 33.75 kr.
Exitstrategin kommer träda i kraft vid kursen 387.90 kr (320.40 + 2 * 33.75).

Här kommer bilder på graferna som utgör setupen för köpet. Tack återigen till Netfonds för en utmärkt tjänst!TTFN
Markus

söndag 7 mars 2010

PIIGS och Fortum

Den senaste tiden har varit stormig för den Europeiska monetära unionen, flera av medlemsländerna har stora problem med budgetunderskott och ingen har väl missat att det har pratats om PIIGS (Portugal, Irlan, Italien, Grekland och Spanien).
För tillfället är det Grekland som är mest på tapeten efter att det visat sig att den tidigare regeringen på ett innovativt sätt använt sig av framtida intäkter från statliga lotterier för att blåsa upp nuvarande resultat och därmed dölja det stora underskott i budgeten som landet har. Detta är ok enligt bokföring inom EU, men ingen hade förutsett att det skulle göras till dessa proportioner...

Jag tycker att det har redan skrivits tillräckligt många löpmeter om detta och jag har nog minst av alla att tillföra så jag ska istället sikta in mig på hur jag kan dra nytta av läget. Greklands och övriga PIIGS problem gör att investerare flyr från Euron, man vill helt enkelt inte sitta med svarte petter om problemen visar sig vara allt för stora. Det gör att Euron har försvagats mot många valutor och svenska kronan är en av dem.
Från att ha handlats runt 10,45 för 3 månader sedan är den nu nere runt 9,70.

Grafen visar växelkursen EUR/SEK senaste 3 månaderna. (Tack Avanza)
Om detta fortsätter tänker jag ta chansen att utöka mitt innehav i Fortum. På grund av förändringen i växelkursen blir de aktierna (relativt sett) billigare och billigare för varje dag som går nu. Men, eftersom grafen pekar ganska brant nedåt för tillfället känner jag inte att det är någon större brådska att kliva på.
Jag håller ett öga på utvecklingen och passar på att utöka när det börjar plana ut.

TTFN
Markus

Graham granskar: Axfood

Jag har låtit Graham-kvarnarna mala ner Axfoods senaste balansräkning samt den historik jag hittat i Axfoods årsredovisningar.

Axfood är inte ett företag för den som investerar enligt Grahams filosofi. Företaget klarar bara av att leva upp till 1 av 7 punkter (vinsttillväxten). I övrigt är det bara dåliga resultat som visar sig. Det blir helt enkelt inte något återintåg i Axfood för min del.

Detaljerna finns i excelarket som kan hämtas på min google-site.


Beskrivning Resultat
1 Adequate size FALSKT
2 Strong financial condition FALSKT

2a. Omsättningstillgångar är minst 2 * Kortfistiga skulder FALSKT

2b. Långfristiga skulder mindre än (Omsättningstillgångar - kortfristiga skulder) FALSKT
3 Earnings stability - Bolaget har redovisat vinst varje år de senaste 10 åren. FALSKT
4 Dividend Record - Bolaget har gjort aktieutdelning utan avbrott de senaste 20 åren. FALSKT
5 Earnings Growth - Åtminstone 1/3 ökning av vinst/aktie de senaste 10 åren SANT
6 Moderate Price/Earnings Ration - Enligt Graham ska man inte betala mer än P/E 15. FALSKT
7 Moderate Ratio of Price to Assets FALSKT

Resultat (5 eller mer innebär godkänd) 1

TTFN
Markus


Förändring i Graham-Analysen

Som signaturen Robin helt korrekt påpekar har jag räknat fel i punkt 7 av mina Grahamanalyser.
Det rätta värdet är det som Graham kallar "Net asset value" eller "Book value". Det är alltså de samlade tillgångarna minus skulderna eller det som i balansräkningen är eget kapital.

Graham säger att man ska inte betala mer än 1,5 gånger book value för ett företag om inte företagets P/E är lägre än 15. Graham utökar sedan detta till att säga att generellt bör inte:

Price to assets * P/E vara större än 22,5.

Det gör att det är ok att betala 2 gånger Book value om P/E är 11,25 eller lägre.
Formeln i mitt Graham-excelark har nu uppdaterats för att reflektera detta och alla framtida analyser kommer bygga på nya formeln.

TTFN
Markus

tisdag 2 mars 2010

Sparande Februari

För februari månad registrerar jag ett tillskott på 8500kr till mina besparingar.
Även denna månad är jag precis på budget. Jag har bestämt mig för att 144.000kr per år ett en bra takt och att jag inte behöver krama de sista små slantarna ur min ekonomi för att överträffa målet. Istället tänker jag köpa mig något jag vill ha om det skulle bli ett par ören över.

De sparade slantarna kommer fördelas enligt:
1080 kr Swedbank Robur Indexfond Europa (sluta röka)
1680 kr i Skagen Global, fondbenet hade blivit lite tunnt.
1490 kr tillsvidare på konto i avvaktan på aktieköp
4250 kr amortering


Trenden på OMXSPI för både 20dMA och 50dMA är sidledes och har så varit ett tag. Det gör att jag är helt inaktiv på marknaden och låter min strategi hantera mina befintliga positioner. Nya tar jag först när en trend etablerats.
För tillfället finns ca 14.000 kr som väntar på att omvandlas till aktier när tidpunkten är rätt.

TTFN
Markus