måndag 10 november 2008

Graham granskar: SCA

(Med reservation för felaktigheter pga av missförstånd eller okunskap)

Nu har jag även testat SCA ur ett Graham-perspektiv.
Punkterna är utförligare beskrivna här:
All finansiell information är hämtad från SCA's website.
Vid de punkter en rapport har använts är det 2008-Q3 Delårsrapport som använts (Speciellt för punkt 2 och 7).

1. Market capital:
38.6 MDR vilket är större än de 14 miljarder Graham förespråkar.
Godkänd

2. Strong financial condition
Tillgångar: 129 855
Omsättningstillgångar: 41753
Kortfristiga skulder: 42219
Långfristiga skulder: 45467
Summa skulder: 87686

2.1: Omsättningstillgångar är minst 2 * Kortfistiga skulder.
Underkänd.
2.2: Långfristiga skulder < (Omsättningstillgångar - kortfristiga skulder)
Underkänd
.
Min gissning är att SCA har en del belåning på alla de miljarder kronor skog de har vilket gör att Omsättningstillgångarna blir små i förhållande till skulderna (Som jag förstår det räknas Skogen som anläggningstillgång).

3. Ernings stability
Bolaget har gått med vinst varje år sedan 1990.
Godkänd

4. Devidend record:
Bolaget har haft oavbruten utdelning sedan 1990.
Godkänd

5. Earnings grotwth (siffror justerade för emission):
2007 10,16
2006 7,75
2005 0,61
------
Medel: 6,17

1997 13,11
1996 10,05
1998 16,45
------
Medel: 13,20
Underkänd

6. Moderate Price/Earnings Ratio:
Nuvarande P/E är runt 7.
Godkänd

7. Moderate Ratio of Price to Assets
Assets: 129 855
Capital: 38 600
Godkänd

Reflektioner:
SCA klarade sig något sämre än vad SSAB gjorde. Jag tror inte att SCA är ett dåligt köp, men det faktum att vinsten per aktie minskat med 45% senaste 10 åren skrämmer lite.
Visserligen hamnade 2005 med i beräkningarna, det året minskade resultatet 5,69kr/aktie på till stor del på grund av ett stort effektiviseringsprogram som beräknades få full effekt under 2008.
Men även om man räknar bort jämföreslsestörande poster hamnar nuvarande medlet under det för 90-talet (medlet blir då 7,95 istället).

Å andra sidan har SCA aldrig sänkt sin utdelning under alla åren på börsen. I fjol var utdelningen 4.40SEK vilket baserat på dagens stängningskurs ger en direktavkastning på 6.60%.

Det var SCA det.

TTFN
Markus

Inga kommentarer: