tisdag 24 juni 2008

Testa din tes

Jag vet att jag har sommarlov, men jag fick lite tid över och tänkte dela med mig av mina upplevelser under den senaste tidens turbulens.
Mestadels handlar det om lugn och trygghet.

Mina stop-lossar har utlöst på löpande band de senaste dagarna. Att Stockholmsbörsen gör en störtdykning har nog inte undgått någon.
Sedan H&M-försäljningen den 16:e har även följande aktier rykt:

Kungsleden den 18/6 för 48.10kr/st
SEB A den 19/6 för 118.25kr/st
SKF B den 23/6 för 98.50kr/st
Boliden den 24/6 för 48.30kr/st.

Idag satte jag mig ner för att se hur kapitalet, och speciellt de aktier jag sålt, har utvecklat sig sedan jag började med strategin.
Nu säger jag inte att 2 veckor är representativt för framtiden, och speciellt inte de här två veckorna, men faktum kvarstår att utan strategi hade jag varit 1424.15 kr fattigare.
Av de aktier där stop-lossen har löst ut är det bara H&M som gått uppåt efter sälj (och det med ynka ca 3%).
Hade jag inte haft någon strategi och tydliga stop-loss så hade jag nog suttit kvar med samtliga av de aktierna och i panik undrat vad jag skulle göra.

Så, jag känner mig väldigt trygg med att veta att mina aktier säljs om det går för mycket utför.
Jag vet inte om min strategi är "rätt" eller ens bra, men bara det att ha en strategi att luta sig emot gör att jag känner mig mycket lugnare i själen!
Jag slipper också sitta och hålla ögonen på kurserna "hela tiden", jag vet när jag ska sälja. Det är skönt!

Åter till sommaren!
TTFN
Markus

Blogged with the Flock Browser

lördag 21 juni 2008

Time-out

Jag har varit borta ifrån bloggen ett par dagar nu.
Min förhoppning var att jag skulle kunna hålla bloggen aktivt levande även nu när det nalkas sommar, men jag inser att även jag får falla till föga och officiellt deklarera semster-mode för bloggen.
Jag kommer säkerligen lägga in några inlägg när andan faller på någon regnig kväll, men räkna inte med allt för frekvent uppdaterande.

Ha en fantastiskt sommar allihopa, det ska jag. Snart bär det av till Öland på camping och sedan flugfiske i Norrland.
Sköt om er!

TTFN
Markus

Blogged with the Flock Browser

tisdag 17 juni 2008

Placeringsstrategi - del 3

Här kommer så den avslutande delen av min investeringsstrategi som den ser ut idag. Den kommer genomgå många revisioner innan den är färdig, bland annat känner jag att det saknas information om hur jag ska agera på signaler om konjunktursskifte etc.
Jag är väldigt nöjd att ha en färdig strategi att luta mig mot. Den speglar väl hur jag vill agera på marknaden och lämnar inte allt för mycket öppet för tolkning.
Bara framtiden kan visa om den är bra eller inte.

Riskhantering

En enskild akite-/fondposition ska aldrig uppgå till mer än 12% av portföljens totalvärde. Undantag för penningmarknadsfonder göres.

Ingen enskild position får någonsin riskera mer än 2% av portföljens totala värde. Detta regleras med stop-loss enligt ovan. (i tidigare inlägg).

Diversifiering
Aktiedelen ska bestå av minst 8 aktier fördelade på minst 5 sektorer.

Fondandelen ska bestå av ca 50% tillväxtmarknader och 50% globalfond (10% felmarginal).

Nya aktier köpes in för ca 4000 - 10000kr för att ”känna på dem”.
Påspädning av kapital i tidigare köp ska ske då de visat på en tydligt uppåtgående trend eller där en sviktande kurs tydligt brutit trenden och är på väg uppåt igen.

Taktik och rutiner

Portföljens innehav och värde ska granskas och redovisas på bloggen en gång i månaden, vid detta tillfälle förs även nytt kapital in i portföljen om sådant finns.

Alla ordrar köp som sälj ska redovisas och motiveras på bloggen. Inlägget ska taggas med köp eller sälj för att det ska vara lättare att följa.

Vid revision mäts även hur väl denna strategi har följts föregående månad, detta redovisas i bloggen tillsammans med analys av innehaven.

Mål på års- eller halvårsbasis följes upp vid nyår och vid junis utgång.

Köp och sälj för hela poster göres enligt modellen att försöka få till så bra kurs som möjligt. Delar av poster handlas med marknadspris som kurs.

Så länge positionerna är mindre än 46.000 sker handel på aktiespar.se

Blogged with the Flock Browser

måndag 16 juni 2008

Sälj: H&M

Idag löstes min stop-loss för H&M ut.
Det är lite sorgligt, H&M är ett bolag som jag verkligen gillar.
Men, som de riktiga lirarna säger: Gift dig inte med dina innehav.
H&M hade, om jag inte hade haft min strategi på plats, antagligen fått sjunka lika mycket som NCC gjorde innan jag fick strategin på plats utan att jag klivit av.
Så, även om jag tycker det är synd så får jag inse att H&M är inte bolaget för mig just nu.
Det känns lite tryggare när jag läser på di att blankare tror på nedgång i H&M.
Vi får se.
Det är lite andra innehav på gång in i portföljen nu som jag hoppas kan få stanna lite längre :)

Per aspera ad astra - through difficulties to the stars

TTFN
Markus

Placeringsstrategi - del 2

Eftersom kapitlet System och modeller var det som blev längst så får det ett alldeles eget inlägg.
Efter förra inlägget fick jag några kommentarer om att det gått väldigt fort att få fram den här strategin. Jag vill passa på att säga två saker om det:
1. Mycket av detta hade jag redan klart i huvudet.
2. Strategin är inte ristad i sten, den ska vara levande och omarbetas när det behövs.
Med det sagt, här kommer inlägg 2 från strategin.

System och modeller

En affär initieras
Så snart kapitalet på aktiespar-kontot är tillräckligt stort för att täcka ett köp. Kapital uppstår antingen via att en position avslutas eller via överföring av nytt sparkapital.

Varje nytt innehav ska föregås av studie av åtminstone

 • senaste årsredovisningen + ev kvartalsrapport(er)
 • analytikers kommentarer
 • utveckligen under senaste året.
 • om det finns några insideraffärer.

För att ett köp ska göras ska det vara i linje med riskhanteringen nedan.

En affär avslutas

 1. Då den nått en punkt där 2% av portföljvärdet förlorats alternativt stop-loss har utlösts (se nedan).
 2. Då den ökat 20% mer än index på mindre än 6 månader (brasklapp vid större fundamentaförändringar så som uppköp eller liknande).
 3. Då den vid revision varit den sämsta aktien under föregående månad och den har gått sämre än index.
  (Detta enligt allsvenska-modellen, se nedan)

Stop-loss
Samtliga aktier ska ha stop-loss vilka revideras då en aktie ökat markant sedan senaste beräkningen, dock minst en gång per månad. Vid stigande kurser flyttas stop-loss fram, däremot flyttas den aldrig tillbaka förutom vid utdelningar.

Beräkningen av stop-loss kurs är enligt modellen:
NK – (NK * RF * V) = Stop-loss kurs.
NK = Nuvarande kurs, PV = Portföljvärde RF = Riskfaktor (=0.25), V = Volatilitet i % från avanza.se

Exempel:
Astra Zeneca stängde den 13/6-08 på 249.50kr, Volatiliteten de senaste 60 dagarna uppgick till 24.63.

249.50 – (249.50 * 0.25 * 0.2463) = 234.14

Den initiala stop-loss kursen blir således 234.14kr.

Positionsstorlek
Ett enskilt innehav får aldrig äventyra mer än 2% av kapitalet (säkras med stop-loss). Detta innebär att en positions storlek maximalt får vara:

S = (PV * 0.02 ) / (RF * V)

S = Summa, PV = Portföljvärde, RF = Riskfaktor (=0.25), V = Volatilitet från avanza i %.

Allsvenskan
Vid varje månadsgenomgång undersöks aktiernas utveckling för senaste månaden. Om något av innehaven utvecklats sämmre än index under föregående månad ska det säljas av.

Om det finns fler än 1 aktie som uppfyller det kriteriet skall den som gått sämst säljas.

Har det under månadens gång utlösts en eller flera stop-loss sker inte den här gallringen vid månadsslutet.

Pengar som detta genererar ska omsättas i nya aktier så snart som möjligt.

Läs det sista inlägget om min strateg i del 3
Blogged with the Flock Browser

söndag 15 juni 2008

Trelleborg

(Jag är inte någon börs-guru, jag skriver bara vad mina begränsade kunskaper uppfattar)

Idag har jag kikat lite närmare på Trelleborg.
Jag har sett många som tycker att aktien är översåld och att den borde kunna svänga runt snart. När jag läser deras årsredovisning för 2007 och kvartalsrapporten för Q1 2008 så blir jag dock lite orolig. Dels så har de tungt valutaberoende mot dollarn, de är hårt beroende av råvarupriserna samt att de har en blödande enhet i Automotive.
Förutom dessa dåliga tecken har jag svårt att bilda mig en uppfattning om företaget, de verkar göra lite allt möjligt.
Belåningen på 107% tycker jag är oroande hög i ett stigande ränteläge.
En lång rad av pressmeddelanden pratar om nya uppköp och jag undrar hur snabbt de kan integreras i den stora verksamheten eller om de bara kommer att bidra till att företaget blir ännu mer splittrat och svårt att förstå. Köps även dessa företag upp med lånade pengar?

Nej, Trelleborg, jag avvaktar ett tag med att köpa in mig i er. Jag förstår helt enkelt inte affärsmodellen tillräckligt bra, jag har nog missat något.

Någon som är av en annan åsikt? Kommentera gärna!

TTFN
Markus

Blogged with the Flock Browser

lördag 14 juni 2008

Placeringsstrategi - del 1

Nu är jag ganska färdig med min placeringsstrategi.
Den blev ca 2 A4 så jag kommer bryta upp den i delar för att inte inlägget ska bli så fasligt långt.
I det här inlägget lägger jag kapitlen Placeringsfilosofi, Inriktning och Mål
Kommentera friskt!

Placeringsfilosofi

Relativavkastande förvaltning. Portföljen mäts mot ett index och inte efter absolut avkastning. Detta kan ändras när jag blivit skickligare på marknaden.

Inriktning

Handel i aktier på svenska marknaden, fonder på den globala marknaden samt penningmarknadfonder.

Ingen handel i köp-/säljoptioner eller terminskontrakt.

Portföljen ska vid alla tillfällen vara obelånad.

 • I portföljen får andelen aktier aldrig överstiga 80%, inkluderat rena aktiefonders värde.
 • Portföljen ska alltid ha minst 20% som fordringar, likvida medel eller räntbärande.
 • Andelen aktiefonder ska hållas runt 20% av portföljens värde.
 • Minst 80% av aktieinnehavet ska vara från Large Cap-listan för att minska risken för allt för volatil portfölj.

Mål

 • Portföljens utveckling ska överträffa OMXS30 på årlig basis.
  Avstämningsdatum 31 dec.
 • Minst 2 böcker per halvår ska läsas om finansmarknaden eller företagsekonomi för att utbilda mig.
 • Denna strategi ska vara levande och omarbetas åtminstone 1gång per halvår.
Fortsättning följer i del 2 och i del 3
Jag återkommer med fler delar senare!
TTFN
Markus

Blogged with the Flock Browser

fredag 13 juni 2008

Nya kandidater

Efter gårdagens försäljningar finns det helt plötsligt utrymme för att köpa 4 nya aktier till portföljen. Jag har bläddrat och läst och funderat och kommit fram till....

Axfood
För: Lågt konjunkturberoende, folk måste äta. Hög direktavkastning, förra året ca 6%. Kassakon Willys kan nog gå ännu bättre i en sämre konjunktur iom deras lågpris-strategi. Möjlig framtida vinsttillväxt om man får ordning på Hemköp eller köper fler bolag. Passar väl in i min portfölj.
Emot: Aktien har rimlig till ansträngd kurs redan. Axfood slåss mot stenhård konkurrens på dagligvarumarknaden.

Här har jag lagt en köporder på 200kr, stop loss kommer sättas till 188.75 (-5.63%)

SCA
För: SCA har en lång historia av att skapa värde till sina aktieägare, sedan introduktionen på börsen 1950 har utdelningen aldrig minskats. Under de 10 senaste åren har utdelningen ökat med ca 9% per år. För tillfället delas ca 5% ut varje år. SCA tog mycket stryk av en svag kvartalsrapport för Q1 trots att de konjunkturokänsliga hygienprodukterna går väldigt starkt. Aktien har dalat ca 22% sedan dess.
Emot: Blir Q2 värre än Q1 pga skenande råvarupriser? Kan SCA höja priserna för att täcka för höjda kostnader?

Jag kliver på och provåker aktien ett tag. Köporder på 87kr, stop loss på 82.02 (-5.73%)

När dessa två ordrar gått igenom behöver jag skaffa mig 2 aktier till för att vara nöjd med diversifieringen.
Vad jag saknar är Energi, IT och Kraftförsörjning. Det är inte måste, men det är de 3 sektorer jag inte har aktier i.
Kungsleden lockar, frågan är om vi ser en botten till snart för finanskrisen, eller om det kommer fortsätta utför.
Ericsson ser jag också som intressant, men här är det oroligt med de expansiva asiatiska konkurrenterna. Har Svanberg något ess i skjorärmen?

Jag suger på saken över helgen, vi får se om dessa två köpordrar går igenom först.

TTFN
Markus

Blogged with the Flock Browser

torsdag 12 juni 2008

Beslutsbaksmälla?

Efter en avyttring är man givetvis nyfiken på om man gjorde rätt eller inte.
För tillfället är Stockholm upp 0.9% och alla aktier jag har kvar är blåa (=ligger på plus för dagen på avanza-språk).

De jag sålde har det gått sådär med däremot:
Eniro -1.02%
NCC -1.20%
SAS -0.50%

Det känns väldigt skönt att tagit tjuren vid hornen och sålt av de här aktierna. Kanske kommer jag tillbaka någon gång i framtiden, kanske inte :)

TTFN
Markus

Blogged with the Flock Browser

Följ din strategi...

Nu börjar min strategi att likna något som jag känner mig väldigt bekväm med.
Det har gett att jag har lagt stop-loss på de aktier jag ska behålla och säljorder på de jag ska avyttra.
Jag kommer att sälja mina innehav i NCC, SAS och Eniro.
Det är en hel del pengar jag ligger back i de innehaven men det känns ändå skönt att äntligen kommit till beslutet att avyttra dem, de pengarna kan jobba bättre någon annanstans.

Förutom dessa har jag även lagt en säljorder på mina XACT Bull. Jag vill inte ha den positionen kvar, de pengarna ska in i en aktie istället.

Kvar efter stora rensningen är:
AstraZeneca, Boliden, H&M, SEB, SKF, Tele2.
Samtliga dessa har stop-loss på sig, beräknade utifrån respektive volatilitet. Dessa stop-loss kommer revideras på månadsbasis, allt enligt min nya strategi (Som jag snart kommer presentera).Blogged with the Flock Browser

tisdag 10 juni 2008

Att trimma in en modell...

Jag har tidigare funderat över hur man ska arbeta med stop-loss. Jag har även försökt sätta upp en strategi som jag kunde handla efter och som skulle göra att jag gjorde mig av med mina surdegar.
Det är inte lätt att konkretisera alla planer och idéer man har i huvudet och få ner dem på pränt.
Sedan i söndags sitter jag och försöker få ihop en handlingsplan som jag kan följa till punkt och pricka. Det börjar likna något, men det är en bit kvar.

För tillfället håller jag på att försöka sätta upp en modell för hur stora positioner jag ska ta relativt den risk som finns i aktien. Risken här får representeras av volatilitetsberäkningen från Avanza den är mätt över 60 dagar vilket är ganska lagom.
Inspirationen till modellen är hämtad (snodd, lånad) från den nya och väldigt intressanta bloggen Onsdagsfonden.

För tillfället har jag en modell där jag för stabila Large Cap bolag (H&M, SKF, SEB, Tele2) tolererar ca 6-8% nedgång innan jag måste sälja. För mer volatila bolag (Eniro, Boliden) tolereras en högre förlust på ca 13-17%, men då blir också maximala positionsstorleken mycket mindre.

Det innebär att om börsen trendar nedåt kommer jag behöva sälja av vissa innehav vilket väl i och för sig är motiverat, men det kan ändå kännas tråkigt.

Vad tror ni, alla kära läsare, blir det för snävt med 6-8% på de stabila bjässarna?
Löser jag upp modellen så påverkar det ju även de mer volatila bolagen och jag kan väl tycka att nuvarande 13-17% känns rätt bra där.
Skriv en kommentar om du har en åsikt, snälla!? :-)

TTFN
MarkusBlogged with the Flock Browser

Stop-loss Meda utlöst

Igår löstes min stop-loss på Meda ut för 74.50kr/aktie så nu har jag helt plötsligt lite kapital som ligger och skräpar på ett konto med dålig ränta.

Är det kanske läge att hoppa på Boliden idag?

Det ska bli intressant att se hur börsen öppnar idag. Min gissning är att vi tappar mark ganska omgående men att börsen efter öppning i USA kommer återhämta stor del av det och stänga runt plus-minus-noll.
Vad tror du?

Igår var jag och lånade Placera Rätt på biblioteket och döm om min förvåning när det visar sig att de tar 10kr betalat för att reservera böcker. Detta framgick INTE tydligt på hemsidan där jag reserverade boken. Fy och skäms till biblioteket!
Till råga på det tar de inte kort på biblioteket så jag måste hämta ut kontanter för att kunna bli skuldfri. Jag gillar inte kontanter.

TTFN
Markus

Blogged with the Flock Browser

söndag 8 juni 2008

Bokshopping

Idag beställde jag följande böcker:

Tradingguiden

The Warren Buffett Way
One Up On Wall Street
Intelligent Investor

Förutom det reserverade jag Placera rätt på lokala biblioteket för upphämtning.
Nu har jag bunkrat upp så att jag kan förkovra mig under semestern på Öland :)

Det har gått ganska bra med min plan, men mer om det i ett annat inlägg!

TTFN
Markus

Blogged with the Flock Browser

Handlingsplan

Idag ska jag börja skriva på en handlingsplan för mitt investerande.
Enligt många böcker/artiklar jag har läst är det väldigt viktigt att man har en konkret plan att gå efter, det hjälper till att hålla känslorna borta ifrån investeringarna och det hjälper en från att följa impulser.
När jag läste artikelserien som jag rekommenderade i förra inlägget identifierade jag mig själv som på steg 1-2 av 4 på vägen mot att bli en duktig förvaltare.
Den här planen hoppas jag kommer kunna ta mig nåot närmare målet.

Dessa punkter ska jag försöka fylla med innehåll:

 • Placeringsfilosofi
 • Inriktning
 • Mål
 • System och modeller
 • Riskhantering
 • Taktik och rutiner
Hur har ni andra gjort? Har ni en nedskriven plan med mål, strategi, entry/exit kriterier osv? Berätta gärna i kommentarerna hur ni tänker kring detta!

Jag återkommer med mer info när jag kommit någon vart :)

TTFN
Markus
Blogged with the Flock Browser

lördag 7 juni 2008

Avanzadagen

Bättre sent än aldrig heter det ju och i torsdags kväll hade jag äntligen tid att titta igenom föredragen från avanzadagen som hölls 15:e april.

Många av föredragen var väldigt intressanta, men om du har ont om tid vill jag speciellt rekommendera:
C-G Gyllenram & Tony Ugrina
Lars-Johan Jarnheimer
Sven Hagströmer & Mats Qviberg.
Även paneldebatten var intressant.

Sophie Nachemson-Ekwall däremot var fruktansvärt nervös och hade svårt att få fram sitt budskap, det var synd för ämnet är intressant (om hur utländska ägare går in och köper upp svenska bolag). Hon var inte beredd på att få frågor heller utan hade nog tränat in sitt föredrag till punkt och pricka.

En rolig sak var att Lars-Johan Jarnheimer sa att han skulle inte lämna Tele2 (fritt nedskrivet)...så länge inte skorna satt fast i cement så att han var tvungen att kliva ur dem... Jag antar att frågan var av sådan art att han helst hade sluppit den :)
(För er som inte vet har han just sagt upp sig)

Det var otroligt intressant att se hur finansmännen Sven & Mats interagerade och såg på marknaden och affärer. Något som slår mig är att många av de stora finansmännen är väldigt humoristiska och ödmjuka, me like!

C-G Gyllenram & Tony Ugrina är författare till en mängd böcker, bland annat "En aktiespekulants psykologi" som jag har läst och gillade. De nämnde att de för aktiespararnas räkning skrivit en serie artiklar om hur man blir en duktig investerare.
Jag rekommenderar alla att läsa de artiklarna. Det är väldigt intressanta, lärorika och det tar inte många minuter att ögna igenom dem.
Artiklarna finns tillgängliga via nätet på deras hemsida.

Bättre sent än aldrig som sagt och jag är glad att jag tog mig tiden att titta på föredragen!

TTFN
Markus

Blogged with the Flock Browser

fredag 6 juni 2008

Vad kostar din handel?

Idag roade jag mig med att göra lite prisjämförelse på hur courtaget utvecklas beroende på hur mycket man handlar för.
Jag tog bara ett par handelsplatser på måfå, mest för att jag ville kika hur "illa" mitt eget val var.

Det visade sig att mitt eget val för tillfället är hellt rätt.
Jag har aktiespar.se och de är för tillfället det billigaste alternativet för mig (aktiedirekt har samma avgift).
Såhär blev grafen beroende på hur mycket man handlar för:
(Klicka för tydligare bild)
Photobucket
Om man vill välja handelsplats efter minimalt curtage bör man göra såhär:
Siffrorna motsvarar summa per köp-/säljtillfälle.
0 --> 26.000kr = aktiespar/aktiedirekt
26.000kr --> 46.000kr aktiespar/aktiedirekt/avanza mikro
46.000kr --> 110.000kr SEB
110.000kr --> Avanza bas

Jag handlar för tillfället för ca 5.000kr per tillfälle så än så länge är jag ganska långt ifrån att behöva byta för att få billigare courtage. Först vid 46.000kr/transaktion är det aktuellt. Med 10 aktier i portföljen ska den alltså vara värd ca 460.000kr innan jag byter. Jag hinner fundera ett tag till :)

Nu ska jag ut och kika till köttet som ligger på grillen!
Njut av helgen allihopa!

TTFN
Markus

Blogged with the Flock Browser

torsdag 5 juni 2008

Materialsektorn...

Idag har jag roat mig med att leta bland aktierna i Materialsektorn.
Följande slutsatser har jag gjort, kommentera gärna.

SCA har sådant fokus på produkterna att de knappast kan ses som ett material-bolag. Blöjor och förpackningar är en stor del av bolaget. Till och med några analytiker har räknat bort skogs-premien från aktiens värde.
Sällanköpsvaror har jag redan i min portfölj så därför går SCA bort.

SSAB har varit attraktivt prisat, men hämtat upp mycket av den skillnaden på sista tiden. Det tillsammans med att företaget är ganska snål med utdelningen (ca 2.5%) gör att det inte riktigt lockar att köpa in sig där. P/E i dagsläget är drygt 14.

Holmen, Lundin mining och Stora Enso har aldrig riktigt tilltalat mig alls. Möjligen Lundin Mining, men företaget känns lite för skakigt för att jag ska våga göra en långsiktig placering där, det skulle möjligen vara som lite krydda till portföljen.

Slutligen Boliden då.
Boliden verkar vara ett bortglömt bolag. I och med 2007 har företaget fått ner soliditeten till 47% (60), belåningsgraden gick från -1% till 43%. Nya mineraltillgångar hittades i flera gruvor och återvinningsdelen har placerat sig bland världsledarna.
Med nuvarande låga dollarkurs går bolaget miste om en hel den vinst, för Q1 tillskrevs 245 miljoner i förlorade intäkter den svara dollarkursen.
Jag tror dock att vi har börjat se botten på dollarn.
I dagsläget handlas aktien till en kurs motsvarande ett P/E-tal på 4.61 vilket är riktigt lågt. Utdelningen förra året var 4 kr vilket motsvarar ca 6.45%.

Vad säger ni, kan Boliden vara något för framtiden med växande metallefterfrågan från östvärlden samt det ständigt växande intresset för återvinning av metaller?

TTFN
Markus

Blogged with the Flock Browser

SEB in i portföljen

Så var det dags att lägga några slantar i finanssektorn för att komplettera diversifieringen av min portfölj.
Valet föll på SEB.
SEB har läge pressats hårt av finanskrisen, hela branschen är "orimligt lågt värderad".
I SEBs kurs har även prisats in rejäla kreditförluster i Baltikum, jag tror dock inte att det kommer bli så nattsvart som kursen indikerar. Under Q1 tog SEB "bara" upp 368Mkr i kreditförluster vilket under omständigheterna får ses som lite.
SEB känns som ett innehav som blir tryggt på lång sikt även om det just innebär en ganska hög risk att lägga pengarna i finanssektorn.

Tele2 följde för övrigt med Telia upp efter budet och ligger just nu ca 5% över gårdagens kurs. Meda återhämtar sig något från gårdagens käftsmäll.

TTFN
Markus

Blogged with the Flock Browser

onsdag 4 juni 2008

Medhåll om Meda

Swedbanks analytiker Johan Unnerus tycker också att det är mycket att tappa så stora värden på en försenad lansering enligt en artikel på di.se.

Det ser också mycket riktigt ut som att kursen återhämtar sig något nu.

TTFN
Markus

Blogged with the Flock Browser

Min guldkalv...

Meda som haft en lysande utveckling sedan jag köpte den meddelar idag att en lansering av Azelastin på den amerikanska marknaden skjuts upp på obestämd framtid efter att FDA begärt in mer information.
Aktien faller som en sten och är hittils idag ner drygt 12%.
Jag ligger fortfarande på plus i aktien, men det är ändå sorgligt.

Villrådig blir jag också; ska man ta en gympadojje-lösning och springa eller hänga kvar.
Jag tror jag ligger kvar några timmar till och följer utvecklingen, verkar det inte gå mer nerför blir jag kvar i aktien, annars får jag sälja.
Jag tycker att det är en ofantligt stark reaktion att tappa över 12% av börsvärdet i ett Large Cap-bolag på en försenad lansering, men det kanske är jag som inte förstår vidden av problematiken.

Blä, men sånt är livet på börsen :)

Jag la in en stoploss på 74.50 med säljkurs 74.25. På det sättet räddar jag 7% av vinsten i Meda om kursen fortsätter neråt.

TTFN
Markus

Blogged with the Flock Browser

tisdag 3 juni 2008

Tillbaka på banan

Idag kom mycket riktigt utbetalningen från Skatteverket.
Jag lade direkt upp en överföring till aktiespar.se på 4000kr.
Det gör att jag är uppe och precis över målet igen. Värdet på mina tillgångar är för dagen 73.300kr.

Nästa dag som börsen går uppåt ordentligt ska jag lägga en säljorder på mina XACT Bull. Dessa tillsammans med pengarna från skatten blir 9:e och 10:e aktien i min portfölj. Äntligen!! :)

Övriga pengar från Skatteverket vet jag som sagt inte riktigt vad jag ska göra med ännu. Det får vi se. En hel del kommer nog gå åt till semestrande.
Om något är kvar efter den blir det väl att köpa aktier för det, men inte förrän mot slutet av sommaren isf.

TTFN
Markus

Blogged with the Flock Browser

En jordnära finansman

Efter att diversifierad uppmärksammat den här artikeln på di.se blev jag nyfiken och läste den jag också. Det var en ovanligt bra artikel om Risto Silander som bestämde sig för att dumpa finansbranchen och sadla om.
Om du har ett par minuter över rekommenderar jag dig att läsa den.

I artikeln finns följande stycke:

När han ser tillbaka på sin tid i de heta finanskvarteren konstaterar han att han varken gillade att resa i jobbet eller att sitta på långa middagar på lyxrestauranger med flyktiga bekanta och arbetskolleger.
Nu har jag inte varit i de heta finanskvarteren eller ens jobbat i finansbranchen. Icke destomindre är det en upptäckt jag gjort också, det är varken kul, spännande, glamoröst eller avundsvärt att resa i tjänsten och utemat med kollegor tröttnar man snabbt på. Tacka vet jag att få komma hem till villan om kvällarna!

Något annat som fångade mina ögon var detta:
"Oavsett om man har en bonus på 3 Mkr eller 30 Mkr så borde man springa lika mycket extra snabbt. Jag tror inte att aktieägarna får så mycket mer för de sista 27 miljonerna."
Jag har också incitamentslön, men precis som han säger tror jag inte att jag skulle kunna anstränga mig hårdare om den tio-dubblades. Jag jobbar så hårt jag kan och levererar så mycket jag kan redan. Därmed inte sagt att incitamentslön inte fungerar, för det gör den, bara att den kanske inte behöver vara så våldsamt stor.
Nu är jag inte i närheten av några 3 miljoner heller... varken som grundlön eller incitament eller kombinerat, men poängen blir ju densamma.Skatteåterbäring

Idag släntrade jag förbi skatteverkets hemsida idag och det ser ut som att de har betalt ut min återbäring. 16.745kr ska jag få tillbaka.
Jag trodde att det skulle bli dryga 20.000kr, men då hade jag glömt att dra bort fastighetsskatten som inte var förifylld i år iom att vi köpte hus förra året.
Av dessa ska jag spara åtminstone 4000kr för att komma upp till mina mål igen, de övriga närmare 13.000kr har jag inte bestämt mig för hur jag ska göra med ännu.

Här är ställen där jag skulle behöva stoppa in pengar:

 • Nya innerdörrar i villan.
 • Semestern
 • Spenderarsparet (har tagit stryk pga höga tandläkarutgifter)
Jag får helt enkelt fundera på hur jag ska göra. Enligt målen förväntas inget av skatteåterbäringen gå till mina investeringar så 4.000kr är en förbättring.

Köper jag in en aktie till kan jag sälja min XACT Bull och köpa ytterligare en. Efter det har jag totalt 10 aktier och kan börja tillämpa min strategi. Det längtar jag lite efter måste jag säga :)

TTFN
Markus
Blogged with the Flock Browser

söndag 1 juni 2008

Bokslut Maj

Så var maj slut och juni har tagit vid.
I den underbara sommarvärmen har jag gått in för att bespara min lekamen en allt för elak bränna. Detta tillfälle passar ypperligt för att sammanställa månaden som har gått.

Värdet på min portfölj har ökat till 69.605kr
Sparandet under Maj uppgick till 6850 (+1000kr IPS)

Förra månaden var värdet 61873 vilket innebär att mina aktier och fonder har gått upp 882kr (ca 1.4%)
På årsbasis liggre jag nu +0.05% vilket är en klar förbättring mot -1.73% förra månaden. OMX-indexet som jag mäter mig emot slår jag med råge då det ligger på -7.7% för året. Totalt sedan jag började spara pengar ligger jag -4.23%.

Enligt budget borde mina tillgångar uppgå till 73.100kr så jag ligger nästan 3495kr efter. Som sagt tror jag att detta kommer lösa sig, om inte tidigare så när skatteåterbäringen kommer. Hoppas att det inte blir ett tokras på börsen bara, det skulle rasera mina möjligheter att nå målet.

Diagrammet över värdeförändring för portföljen ser ut såhär:
Nu börjar det bli så bred bild att jag funderar på att kasta om axlarna.
(Klicka för större bild)

Photobucket

Fördelningen av mina tillgångar ser ut såhär:

Photobucket

Som jag skrev förra månaden ville jag öka andelen likvida medel i min portfölj. De låg vid förra månadsskiftet på 14% och målet var att höja dem till ca 20% den här månaden. Det har jag lyckats med och summan fordringar och likvida medel är nu 21.25%. Jag är nöjd med fördelningen som den ser ut nu.

Månadens raket är Meda som lämnade en kanonrapport. Aktien har gått upp 21% under månaden vilket ju är fantastiskt!
Månadens tegelsten är, trots uppsvinget i fredags, Eniro som tappat 12% senaste månaden. Jag köpte dock den 8/5 så jag har bara tagit 8% av de 12%.

Sedan jag slutade röka den 12 Januari har jag nu satt in 4000 kr i SEB Cancerfonden. Det är verkligen kul att se pengarna växa där.

Det var maj det!
Ha en fantastisk söndag, det ska jag!

TTFN
Markus

Blogged with the Flock Browser