måndag 9 augusti 2010

Fondgenomgång, steg 2

Det första jag försökt fundera ut är hur jag vill fördela pengarna; vilka marknader vill jag att mina fonder ska finnas på och till hur stora delar.
Följande kort ligger på bordet när jag börjar:

  1. Jag har redan ganska stor exponering mot Sverige eftersom jag sparar i aktier.
  2. På grund av inkomstpensionens storlek (som är strax under 400.000 i mitt fall) samt att jag även har likvida medel på konto så ligger strax över 50% av mitt totala sparande i räntebärande papper.
  3. Sparhorisonten för mig är över 20 år för i princip alla mina pengar.
Med detta i bakhuvudet har jag valt en ganska aggressiv profil på mitt fondsparande där räntebärande inte ens förekommer. Med så lång spar-horisont har jag valt att övervikta tillväxtmarknaderna något i portföljen.
Såhär kommer jag fördela slantarna över de olika marknaderna jag vill exponera mig mot. Kom gärna med synpunkter! :)

Emerging Markets 40% (11%)
Globala fonder 30% (8,3%)
Europa 20% (5,5%)
Sverige 10% (2,8% + aktier)
Siffrorna inom parentes visar andelen av mitt totala sparande.

Det som uppenbart saknas är renodlade Nordamerika-fonder, men jag får lite av det via Globala fonderna och jag tycker inte att USA lockar något nämnvärt.

Kom gärna med förslag, åsikter och kritik :)

TTFN
Markus

Inga kommentarer: