onsdag 26 augusti 2009

Komplettering bokslut

När jag gjorde bokslutet för Jan-Juni kände jag att beräkningarna haltade en del på grund av att jag inte kan få siffror på värdeförändringen på ca 50% av mina innehav.
Jag har nu räknat fram värdeökningen för de noterade delarna av min portfölj för att se hur de delarna utvecklats jämfört med index. I dessa beräkningar har jag med de 20% räntebärande som jag har trots att de inte haft någon värdeökning (betalas ut i Dec). (Det går inte att bryta ur datat på något enkelt sätt)

Den noterade delen av min portfölj portfölj hade en uppgång med 17,4% under första halvåret, att jämföra med index uppgång på 19,8%.
Om man justerar index uppgång för 20% räntebärande blir det 19,8 * 0,8 = 15,8% vilket jag alltså slagit.
Vi får se hur det går i framtiden.

TTFN
Markus

Inga kommentarer: